Air Wick Décor Candle Life Scents Delight 1 st.

Ta hem sommaren med denna lek- och lustfyllda doft som kombinerar vita blommor, söt melon och subtil vanilj.

Produktfunktioner

  • Den eleganta och stilfulla designen passar i alla hem.
  • Upp till 40 timmars väldoft.

Produktbeskrivning

Estetiskt ljus med en mångfacetterad doft som är särskilt framtagen för en mer autentisk och stämningshöjande upplevelse. Doftar ljuvligt under hela brinntiden. Ta hem sommaren med denna lek- och lustfyllda doft som kombinerar vita blommor, söt melon och subtil vanilj. Upp till 40 timmars väldoft.

LÄS OCH SPARA INSTRUKTIONERNA. ANVÄNDS ENDAST ENLIGT INSTRUKTIONERNA FÖR ATT UNDVIKA BRANDFARA OCH PERSONSKADOR. HÅLLS FRITT FRÅN FRÄMMANDE FÖREMÅL (t.ex. TÄNDSTICKOR). Tillsätt inte eteriska oljor. Håll veken nedklippt till 1 cm för att undvika alltför kraftig rökbildning. Lämna aldrig ett brinnande ljus utan tillsyn eller nära lättantändliga material. Låt aldrig ljuset brinna längre än 4 timmar. Släck ljuset när det är minst 2,5 cm kvar. Låt aldrig ett ljus brinna ned helt. Använd alltid ljusstake. Personer som lider av överkänslighet mot parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

EA_3029305

Product Code: 5701092112378