Air Wick Décor Candle Life Scents Mum's Baking 1 st.

Upplev minnet av barndomens hembakta läckerheter med en härlig doft av ugnsstekta päron, tårta och vanilj.

Produktfunktioner

  • Den eleganta och stilfulla designen passar i alla hem.
  • Upp till 40 timmars väldoft.
  • Skäm bort dig med doften av hembakat.

Produktbeskrivning

Estetiskt ljus med en mångfacetterad doft som är särskilt framtagen för en mer autentisk och stämningshöjande upplevelse. Doftar ljuvligt under hela brinntiden. Upplev minnet av barndomens hembakta läckerheter med en härlig doft av ugnsstekta päron, tårta och vanilj. Upp till 40 timmars väldoft.

LÄS OCH SPARA INSTRUKTIONERNA. ANVÄNDS ENDAST ENLIGT INSTRUKTIONERNA FÖR ATT UNDVIKA BRANDFARA OCH PERSONSKADOR. HÅLLS FRITT FRÅN FRÄMMANDE FÖREMÅL (t.ex. TÄNDSTICKOR). Tillsätt inte eteriska oljor. Håll veken nedklippt till 1 cm för att undvika alltför kraftig rökbildning. Lämna aldrig ett brinnande ljus utan tillsyn eller nära lättantändliga material. Låt aldrig ljuset brinna längre än 4 timmar. Släck ljuset när det är minst 2,5 cm kvar. Låt aldrig ett ljus brinna ned helt. Använd alltid ljusstake. Personer som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt.

Varning: Innehåller: Kanelaldehyd, eugenol och bensylbensoat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

EA_3029304

Product Code: 5701092112385