Air Wick Candle Life Scents Turquoise Oasis

Turquoise Oasis låter dig omges av doften av solblekt drivved, salt havsluft och känslan av varma vindar.

Produktfunktioner

  • Tropiska doftnoter blandas med solblekt drivved, salt havsluft och känslan av varma vindar.
  • Den eleganta designen med lock av silvermetall pryder alla typer av inredningar.
  • Etiketten är lätt att ta bort för att den inte ska störa den sofistikerade designen.

Produktbeskrivning

Allt det hittar du i Life Scent Turquoise Oasis Candle från Air Wick®. Turquoise Oasis som accessoar i hemmet matchar känslan av orörd skönhet dess doft ger. Placera doftljuset i köket, vardagsrummet eller varhelst du vill ha en dos friska tropiska dofter. Air Wick® Life Scents™ är den första kollektionen med konstant föränderliga dofter som skapar en välkomnande atmosfär i ditt hem.

Ha uppsikt över brinnande ljus.
Håll ljusen borta från föremål som kan fatta eld.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Håll det smälta vaxet fritt från skräp.
LÅT INTE flamman beröra glaset.
SLUTA ANVÄNDA ljuset när ca 13 mm fast vax för att undvika att det går sönder.
Veken innehåller inte bly. Ha uppsikt över brinnande ljus.
Håll ljusen borta från föremål som kan fatta eld.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Håll det smälta vaxet fritt från skräp.
LÅT INTE flamman beröra glaset.
SLUTA ANVÄNDA ljuset när ca 13 mm fast vax för att undvika att det går sönder.
Veken innehåller inte bly.

Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt.

EA_3013307