Air Wick Candle Black Edition Apple & Cinnamon 155 g

Magisk värmande doft av äpplen och kanel

Produktfunktioner

  • Perfekt för kök och gemensamma utrymmen
  • Dekorativ glasbehållare som pryder sin plats i ditt hem
  • Brinntid upp till 30 timmar
  • Ändrar färg med mjuk övergång

Produktbeskrivning

När ljuset är tänt skapas ett sken genom stearinet. Skenet skiftar färg och skapar en fängslande regnbågseffekt samtidigt som doften av äpple och kanel sprider sig i rummet.

Observera att glaset är varmt under och efter att ljuset är tänt. Använd inte ljuset då mindre än 1 cm av produkten återstår och låt aldrig ljuset brinna ner helt. Släck ljuset genom att blåsa försiktigt. Använd inte ljuset om glaset är trasigt. Lämna alltid minst 20 cm mellan brinnande ljus. Återanvänd inte. Desposal instruktioner: Invert tillbringade ljuset och knacka kraftigt mot fast, skyddad yta. Avlägsna vax och elektronik. Separata batterier och kassera enligt lokala föreskrifter. HÅLL FRITT FRÅN FRÄMMANDE OBJEKT (t.ex. TÄNDSTlCKOR). Lämna aldrig brinnande ljus utom uppsikt, nära lättantändliga material eller i mer än 4 timmar. Lämna al!tid 20 cm mellanrum mellan brinnande ljus. Placera på en glatt värmetålig yta skyddad från drag. Tänd inte ljus på eller nära något som kan fatta eld. Förvara ljuset i upprätt position. Använd inte på varma ytor, t.ex. TV. Håll veken trimmad till 1 cm för att undvika överdriven rök. Flytta eller tippa inte ljuset medan det är tänt eller innan det stelnat. Undvik att flamman kommer i kontakt med glaset.  

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Förvaras oåtkomligt för barn . Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Läs säkerhetsföreskrifterna noga innan användning. SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

EA_8082500