Air Wick Candle Golden Winter Wood 155 g

Våra nya sofistikerade flerfärgade Black Candle Edition-ljus skapar en elegant effekt genom ett mjukt ljus som filtreras genom glasets mönster och kastar förtrollande skuggor och mönster runt rummet.

Produktfunktioner

  • Perfekt för kök och gemensamma utrymmen
  • Dekorativ glasbehållare som pryder sin plats i ditt hem
  • Brinntid upp till 30 timmar
  • Ändrar färg med mjuk övergång

Produktbeskrivning

När ljuset är tänt skapas ett sken genom stearinet. Skenet skiftar färg och skapar fängslande mönster och skuggor i rummet.

Observera att glaset är varmt under och efter att ljuset är tänt. Använd inte ljuset då mindre än 1 cm av produkten återstår och låt aldrig ljuset brinna ner helt. Släck ljuset genom att blåsa försiktigt. Använd inte ljuset om glaset är trasigt. Lämna alltid minst 20 cm mellan brinnande ljus. Återanvänd inte. Återvinning: För att dela glas och ljus knacka kraftigt mot fast, skyddad yta. Avlägsna vax och elektronik. Separera batterier och kassera enligt lokala föreskrifter. VARNING: Följ instruktionen noga för att undvika brandfara, personskada eller krossat glas. Observera att glaset är varmt under och efter att ljuset är tänt. Använd inte ljuset då mindre än 1 cm av produkten återstår och låt aldrig ljuset brinna ner helt. Släck ljuset genom att blåsa försiktigt. Använd inte ljuset om glaset är trasigt. Lämna alltid minst 20 cm mellan brinnande ljus. Återanvänd inte.

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Förvaras oåtkomligt för barn . Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VARNING: Följ instruktionerna noga för att undvika brandfara, personskada eller krossat glas. Läs instruktionerna inuti förpackningen.

EA_8144213