Air Wick Candle Life Scents Turquoise Oasis 140 g

Turquoise Oasis låter dig omges av doften av solblekt drivved, salt havsluft och känslan av varma vindar.

Produktfunktioner

  • Innehåller naturliga eteriska oljor
  • Perfekt för kök och gemensamma utrymmen
  • Dekorativ glasbehållare som pryder sin plats i ditt hem

Produktbeskrivning

Det tända ljuset ger ett avslappnat och milt ljus genom vaxet. Ljuset ändrar långsamt färg och skapar en vacker regnbågseffekt samtidigt som en doft av drivved, havsluft och varma vindar sprider sig i rummet.

Tillsätt inga eteriska oljor. Klipp ned veken till 1 cm för att undvika häftig rök. Lämna aldrig ett brinnande ljus utan tillsyn, nära lättantändligt material eller i mer än 4 timmar. Släck ljuset när mindre än 2,5 cm återstår och låt aldrig ljuset brinna hela vägen ned.

Varning: Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VARNING: LÄS NOGA IGENOM SÄKERHETS- OCH VARNINGSTEXTEN FÖRE ANVÄNDNING. VARNING: Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till brandrisk, personskador eller trasigt glas. Placera på en jämn, värmetålig och dragfri yta. Förvara ljus stående. Använd inte på varma ytor, t.ex. på TV:n. Flytta eller tippa inte ljuset medan det är tänt eller innan det stelnat. Släck ljuset genom att blåsa försiktigt. Använd inte om glaset är skadat. Lämna ett mellanrum på minst 20 cm mellan brinnande ljus. Får inte återanvändas. Kasseras efter användning enligt kasseringsanvisningar. Desposal instruktioner: Invert tillbringade ljuset och knacka kraftigt mot fast, skyddad yta. Avlägsna vax och elektronik. Separata batterier och kassera enligt lokala föreskrifter.

EA_3012492