Air Wick Room Mist Life Scents Mystical Garden 210 ml

Upptäck hemliga trädgårdar med solmogna hallon, blommande rosor och ljuvliga mjuka marshmallows.

Produktfunktioner

  • Tar bort lukter
  • Omedelbar effekt – verkar inom några sekunder

Produktbeskrivning

Njut av en doft som fångar hemliga trädgårdar med solmogna hallon, blommande rosor och ljuvliga mjuka marshmallows. Allt det hittar du i Life Scent Mystical Room Mist från Air Wick® . Mystical Garden som accessoar i hemmet matchar känslan av orörd skönhet som dess doft ger. Används för snabb dosering av en långverkande doft när du ska få gäster eller dagligen för att eliminera lukter och fräscha upp hemma.

Håll flaskan upprätt. Tryck på sprayknappen. Spraya mot mitten av rummet.

LÄS SÄKERHETSANVISNINGARNA NOGGRANT. VARNING: Använd endast enligt anvisningar. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. SPRAYA INTE på husdjur, deras sovplatser eller boplatser. Barn och husdjur ska hållas undan från behandlade områden tills områdena har torkat. Behållaren får inte punkteras eller brännas (gäller även tömd behållare). Andas inte in aerosol. SPRAYA INTE DIREKT PÅ ytor, LIVSMEDEL ELLER TEXTILIER. Vid kontakt med en yta: torka genast av ytan med en fuktig trasa. Produkten kan göra hårda ytor hala. Undvik halk- och fallolyckor om produkten sprayas över ett golv med hård yta. Spraya bort från ansikte och kropp. Får endast användas i utrymmen med god ventilation. Kan orsaka en allergisk reaktion. 5 % av innehållets massa är lättantändligt. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_3023619