Air Wick Freshmatic Max Refill Lavender & Camomile 250 ml

Släpp in den härliga doften av somrig lavendel i ditt hem.

Produktfunktioner

  • Air Wick Freshmatic Automatic Spray är särskilt utformad för att ge ditt hem varaktig doft
  • Lättanvänd – sätt bara i sprayrefillen så släpper den batteridrivna enheten ut en fräsch, lätt doft med jämna mellanrum efter tidsinställning.
  • Du kan välja mellan tre tidsinställningar 7,5, 15 eller 30 minuter.

Produktbeskrivning

Upptäck de härligt uppfriskande dofterna i Air Wick Aqua-serien. De är inspirerade av vattenväxter och fångar naturens fräschör för ett välkomnande hem.

Läs säkerhetsinformationen noggrant före användning. Behåll dessa anvisningar för senare bruk. 1. Se till att kontrollhjulet på baksidan av enheten är i läge ”OFF”. Öppna genom att trycka på knappen på enhetens baksida och dra. Se till att dina fingrar inte ligger över skåranpå enhetens sidor. Sätt i två AA/LR6-batterier. Kontrollera att batterierna sitter rätt, med pluspolen (+) och minuspolen (-) åt de håll som visas. 2. Innan du sätter i sprayrefillen, se till att det röda vredet inuti enheten är i uppåtläge. Sätt sedan i sprayrefillen med spraymunstycket utåt. 3. Stäng enheten. Rikta doftenheten bort från ansiktet och välj doftstyrka med hjälp av kontrollhjulet på baksidan (låg, medelhög, hög). När enheten aktiverats tar det 15 sekunder innan doftspray frigörs. Om doftspray inte frigörs efter 15 sekunder, stäng av enheten: a. Kontrollera att batterierna är rätt isatta, b. Ta  bort refillen och tryck upp det röda vredet (se diagram nummer, c. Om det RÖDA ljuset blinkar direkt efter att den första doftspraymängden har frigjorts är inte refillen en AirWick®-refill, och kan inte användas med den här  enheten. Ring kundtjänst. Du hittar numret längst ner på förpackningen. 4. Rikta doftenheten bort från ansiktet och placera på lämpligt ställe. Se till att doftenheten befinner sig minst två meter från golvet. 5. Spraydoftrefillen  behöver bytas om den slutar att avge doft. Rikta doftenheten bort från ansiktet och ställ vredet i läge "OFF" (för att nollställa sprayräknaren). Byt sprayrefill och välj doftstyrka.

Extremt brandfarlig aerosol. Kan orsaka allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. VID KONTAKT MED  ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Använd endast enligt anvisningar. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_0364995

Product Code: 5701092104618