Air Wick Aerosol Magnolia & Cherry Blossom 240 ml

En kombination av aromatisk körbärs- och magnoliablom i kombination med eleganta noter av jasmin och äpple.

Produktfunktioner

  • Tar bort lukter
  • Omedelbar effekt – verkar inom några sekunder
  • Ger en ljuvlig doft av magnolia och körsbärsblom som stannar kvar i upp till en timme.
  • 100 % filtrerad luft som drivgas
  • Varar upp till 1 timme

Produktbeskrivning

Låt ditt hem blomma upp med Magnolia & Cherry Blossom Room Spray luftfräschare från Air Wick®. En ljuvlig upplevelse av blommande magnolia. Används för snabb dosering av en långverkande doft när du ska få gäster eller dagligen för att eliminera lukter och fräscha upp hemma.

Håll flaskan upprätt, tryck på knappen och spraya i luften i en svepande rörelse.

Varning: Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tryckförpackning. Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Använd endast enligt anvisningar. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_0302773