Air Wick Gel Block Lavender 150 g

En karaktärsfull doft av aromatisk lavendel avrundad med mild kamomill och ädelträ.

Produktfunktioner

  • Tar bort lukter
  • Fräschar upp luften
  • Upp till sex veckors kontinuerlig, effektiv väldoft
  • Klassisk design som passar alla rum

Produktbeskrivning

Air Wick® Geles lavendeldoft sprider lugn i ditt hem. Skapar omedelbart en långverkande doft när du ska få gäster eller dagligen för att eliminera lukter och fräscha upp hemma.

Dra bort plastfilmen och ställ upprätt på en jämn yta långt ifrån kanterna. Ställ inte doftgelen upp och ner. Vi rekommenderar inte att du försöker ta bort gelen från behållaren.

Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

EA_0173040