Air Wick V.I.Poo Lavender Superstar 55 ml

Produktfunktioner

  • Håll de otrevliga lukterna i toaletten.
  • Toalettspray före toalettbesök.
  • Upp till 300 sprayningar för 100 användningstillfällen.

Produktbeskrivning

Air Wick V.I.Poo får dig att känna dig som en VIP på toaletten! Spruta 3–5 gånger ned i toalettskålen innan besöket, så skapar de innovativa essentiella oljorna ett lock som fångar upp och neutraliserar obehagliga dofter innan de överhuvudtaget märks.

Undvik kontakt med hud eller ögon. Skaka omordentligt. Spraya 3-5 gånger direkt i vattnet i toalettskålen före användning. ENDAST FÖR UTVÄRTES BRUK. ANVÄNDS I VÄLVENTILERADE UTRYMMEN. FÖRVARAS I RUMSTEMPERATUR SPRAYA EJ DIREKT PÅ TOALETTSITSEN; OM DET INTRÄFFAR TORKA MED EN FUKTIG TRASA

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Personer som lider av överkänslighet mot parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_3036761

Product Code: 5701092112729