Air Wick Freshmatic Refills Duopack Cool Linen & Almond Blossom 500 ml

To påfyldning til automatisk spray med duften af nyvasket lærred og blomstrende mandeltræer.

Produktfunktioner

  • Designet til at give dit hjem en skøn duft
  • Duopack - op til 4 måneders duft
  • Freshmatic Max Automatisk Spray Påfyldning
  • Aqua Essences

Produktbeskrivning

Opdag Air Wick Aqua Essences, en serie af dejlige, friske dufte. Den er inspireret af blomster, der vokser i vandet. Den indeholder naturens friskhed og skaber et indbydende hjem. Fornem den friske, kølige elegance af nyvasket linned, tilføjet et duftende strejf af blomstrende mandeltræer. Bekvem - du kan hænge eller placere den i et hvilket som helst rum i dit hjem. Nem at bruge - isæt blot aerosol-refillen, hvorefter den batteribetjente luftfrisker vil udsende en frisk, let duft med konstante tidsintervaller. Duopack - op til 4 måneders duft.

Kontroller, at kontakten på den automatiske enhed står på OFF, før du indsætter denne aerosol-refill. Vend apparatet væk fra ansigtet, inden du tænder for det. Når apparatet tændes, sprayer det automatisk efter 15 sekunder. Følg nøje brugsanvisningerne, der fulgte med Freshmatic-apparatet.

Kanudløse en allergisk reaktion. Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholdereneller etiketten. Beholder under tryk.Kan sprænges ved opvarmning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, somoverstiger 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand iflere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. FORSIGTIG: Anvend kun som foreskrevet.Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.

EA_3037189

Product Code: 5701092112699