Air Wick Freshmatic Pure Lemon Blossom refill 250 ml

Pure påfyldning til automatisk spray med 5 æteriske olier og den duft af lemon blossom.

Produktfunktioner

  • Duft med 5 æteriske olier
  • Ikke tilsat vand
  • Varer op til 60 dage
  • Refreshing

Produktbeskrivning

Freshmatic Auto-Spray udsender dufte uafbrudt og holder dit hjem duftende friskt og uden dårlige lugte. Indeholder ikke vand, så du kan nyde mere duft i luften uden vand på gulvet. Ny duften af Air Wick Pure Lemon Blossom med 5 æteriske olier. Med duft uden våd spray kan du neutralisere dårlig lugt og skabe en forfriskende atmosfære i hjemmet i op til 60 dage.

Kontroller, at kontakten på den automatiske enhed står på OFF, før du indsætter denne aerosol-refill. Vend apparatet væk fra ansigtet, inden du tænder for det. Når apparatet tændes, sprayer det automatisk efter 15 sekunder. Følg nøje brugsanvisningerne, der fulgte med Freshmatic-apparatet.

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Indeholder: Geraniol & Di-Citronellol. Kan udløse en allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. FORSIGTIG: Anvend kun som foreskrevet. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.

EA_3061643

Product Code: 5701092113832