Air Wick Freshmatic Max Refill Cool Linen & Almond Blossom 250 ml

Automatisk sprayfyllning med doften av ny tvättad duk och blommande mandelträd.

Produktfunktioner

  • Freshmatic Max Automatic Spray Filling
  • Designad för att ge ditt hem en härlig doft
  • Aqua Essences

Produktbeskrivning

Upptäck de härligt uppfriskande dofterna i Air Wick Aqua-serien. De är inspirerade av vattenväxter och fångar naturens fräschör för ett välkomnande hem. Väck till liv den krispiga känslan av nytvättat, förhöjd med toner av mandelblom. Bekvämt - du kan hänga eller ställa den i vilket rum som helst i ditt hem. Lättanvänd – sätt bara i sprayrefillen så släpper den batteridrivna enheten ut en fräsch, lätt doft med jämna mellanrum efter tidsinställning.

Kontrollera att kontakten på den automatiska enheten står på OFF innan du sätter i denna aerosolrefill. Vänd bort apparaten från ansiktet innan du sätter på den. När apparaten sätts igång sprejar den automatiskt efter 15 sekunder. Följ bruksanvisningen som medföljer Freshmatic-apparaten noga.

Kan orsaka en allergisk reaktion. Extremt brandfarlig aerosol. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om dumåste söka läkarvård. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperatureröver 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller äventömd behållare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/hetaytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Sköljförsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Användendast enligt anvisningar. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt.Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_0280037

Product Code: 5701092106292