Air Wick Freshmatic Max Refill Lemon & Ginseng 250 ml

Påfyllning för automatisk spray med doften av citrusfrukter från sydliga länder och exotisk ginseng.

Produktfunktioner

  • Freshmatic Max Automatic Spray Filling
  • Designad för att ge ditt hem en härlig doft
  • Aqua Essences

Produktbeskrivning

Upptäck de härligt uppfriskande dofterna i Air Wick Aqua-serien. De är inspirerade av vattenväxter och fångar naturens fräschör för ett välkomnande hem. Uppiggande doft av solvarma citrusfrukter från sydliga länder och en subtil ton av exotisk ginseng. Bekvämt - du kan hänga eller ställa den i vilket rum som helst i ditt hem. Lättanvänd – sätt bara i sprayrefillen så släpper den batteridrivna enheten ut en fräsch, lätt doft med jämna mellanrum efter tidsinställning.

Kontrollera att kontakten på den automatiska enheten står på OFF innan du sätter i denna aerosolrefill. Vänd bort apparaten från ansiktet innan du sätter på den. När apparaten sätts igång sprejar den automatiskt efter 15 sekunder. Följ bruksanvisningen som medföljer Freshmatic-apparaten noga.

Extremt brandfarlig aerosol. Kan orsaka allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Använd endast enligt anvisningar. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_0364998

Product Code: 5701092107398