Botanica by Air Wick Candle Fresh Pineapple & Tunisian Rosemary 205g

Botanica by Airwick doftljus med naturlig vaxblandning

Produktfunktioner

  • Ansvarsfullt framtagna naturliga eteriska oljor.
  • Brinntid up till 40 timmar
  • Glasburk och lock är återvinningsbara.
  • Doftljus med naturligt utvunnen paraffinvax blandning med veke utan metall.
  • Inspirerad av naturen

Tillgängligt i: Island Rose & African Geranium

Produktbeskrivning

Air Wick Doftljus – Ansvarsfullt framtagna naturliga eteriska oljor. Brinntid up till 40 timmar. Glasburk och lock är återvinningsbara. Doftljus med naturligt utvunnen paraffinvax blandning med veke utan metall.

HÅLL FRITT FRÅN FRÄMMANDE FÖREMÅL (t extändstickor). Lägg inte till eteriska oljor. Klipp ned vekentill 1 cm för att undvika häftig rök. Lämna aldrig ettbrinnande ljus utan tillsyn, nära lättantändligt materialeller i mer än 4 timmar. Släck ljuset när mindre än 1 cmåterstår och låt aldrig ljuset brinna hela vägen ned.FÖRSIKTIGHET:Om du inte följerbruksanvisningen/instruktionerna kan det leda till brand,fara, personskada eller till att glaset går sönder.FÖRSIKTIGHET:Placera på platt yta, värmetåligtunderlag och bort från luftdrag. Sätt ljuset i ett upprättläge. Använd inte på heta ytor t.ex. TV. Flytta inte ellervält ljuset när det är tänt eller före vaxet hårdnar. Låt inttelågorna röra sidan av glashållaren. Glaset blir varm underoch efter användning. Använd inte om glaset om det ärskadat. Lämna alltid minst 20 cm mellan andra brinnandeljus. Släck ljuset genom att blåsa försiktigt. Se till att ljusetär släckt innan du byter lock. Får inte återanvändas.Kassera efter användning enligt anvisningarnaför bortskaffande.

VARNING:LÄS TEXTEN OM SÄKERHET OCHFÖRSIKTIGHET NOGA FÖRE ANVÄNDNING.HÅLL FRITT FRÅN FRÄMMANDE FÖREMÅL (t extändstickor). Lägg inte till eteriska oljor. Klipp ned vekentill 1 cm för att undvika häftig rök. Lämna aldrig ettbrinnande ljus utan tillsyn, nära lättantändligt materialeller i mer än 4 timmar. Släck ljuset när mindre än 1 cmåterstår och låt aldrig ljuset brinna hela vägen ned.FÖRSIKTIGHET:Om du inte följerbruksanvisningen/instruktionerna kan det leda till brand,fara, personskada eller till att glaset går sönder.FÖRSIKTIGHET:Placera på platt yta, värmetåligtunderlag och bort från luftdrag. Sätt ljuset i ett upprättläge. Använd inte på heta ytor t.ex. TV. Flytta inte ellervält ljuset när det är tänt eller före vaxet hårdnar. Låt inttelågorna röra sidan av glashållaren. Glaset blir varm underoch efter användning. Använd inte om glaset om det ärskadat. Lämna alltid minst 20 cm mellan andra brinnandeljus. Släck ljuset genom att blåsa försiktigt. Se till att ljusetär släckt innan du byter lock. Får inte återanvändas.Kassera efter användning enligt anvisningarnaför bortskaffande. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt.

EA_3113950

Product Code: 5701092114891