Botanica by Air Wick Reeds Island Rose & African Geranium 80ml

Botanica by Airwick doftpinnar

Produktfunktioner

  • Inga färgämnen
  • naturliga rottingspinnar
  • ansvarsfullt framtagna naturliga eteriska oljor
  • räcker upp till 45 dagar

Tillgängligt i: Fresh Pineapple & Tunisian Rosemary

Produktbeskrivning

Doftpinnar med naturliga rottingpinnar som sprider utsökt doft som räcker upp till 45 dagar. Skapa en välkommande atmosfär i ditt hem med naturlig doftupplevelse och elegant design. Alla våra Botanica by Air Wick dofter är tillverkade med exotiska naturliga ingredienser, varsamt framtagna på ett sätt som respekterar vår planet.

Bruksanvisning: 1. Skruva loss och ta bort korken. 2. Använd dina fingrar och avlägsna skyddshöljet från öppningen på toppen. 3. Skruva tillbaka korken på flaskan. 4. Sätt i rottingpinnarna i flaskan. Var noga med att sprida ut dem. Pinnarna suger upp doften och sprider den långsamt i luften. 5. Var noga med att ställa produkten på en stadig underlag för att undvika spill. Placera inte på polerade, målade eller ytor av plast. Torka av ytan i händelse av spill. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMA- TIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Kan orsaka en allergisk reaktion. Bruksanvisning: 1. Skruva loss och ta bort korken. 2. Använd dina fingrar och avlägsna skyddshöljet från öppningen på toppen. 3. Skruva tillbaka korken på flaskan. 4. Sätt i rottingpinnarna i flaskan. Var noga med att sprida ut dem. Pinnarna suger upp doften och sprider den långsamt i luften. 5. Var noga med att ställa produkten på en stadig underlag för att undvika spill. Placera inte på polerade, målade eller ytor av plast. Torka av ytan i händelse av spill. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

EA_3112478

Product Code: 5701092114860