Air Wick Life Scents Vanilla Bakery Treat 1 st.

Produktfunktioner

  • Skumvax: Vaxet smälter jämnt och ger en konsekvent doftupplevelse
  • Doft när ljuset inte är tänt: En intensivare doft än vanliga ljus med hällt vax
  • Frostat kvalitetsglas: En fin detalj i ditt hem
  • Inga linjer i vaxet: Vackert smältvaxljus som brinner jämnt

Produktbeskrivning

Skumvaxljus i färgat, frostat glas, med korklock och etikett som är lätt att ta av för att passa alla heminredningsstilar.

HÅLL FRITT FRÅN FRÄMMANDE FÖREMÅL (t ex tändstickor). Lägg inte till eteriska oljor. Klipp ned veken till 1 cm för att undvika häftig rök Lämna aldrig ett brinnande ljus utan tillsyn, nära lättantändligt material eller i mer än 4 timmar. Släck ljuset när mindre än 1 cm återstår och låt aldrig ljuset brinna hela vägen ned. FÖRSIKTIGHET Placera på platt yta, värmetåligt underlag och bort från luftdrag. Sätt ljuset i ett upprätt läge. Använd inte på heta ytor t.ex. TV. Flytta inte eller vält ljuset när det är tänt eller före vaxet hårdnar. Låt inte lågorna röra sidan av glashållaren. Glaset blir varm under och efter användning. Använd inte om glaset om det är skadat. Lämna alltid minst 20 cm mellan andra brinnande ljus. Släck ljuset genom att blåsa försiktigt. Se till att ljuset är släckt innan du byter lock. Locket bör inte användas för att släcka ljuset. Undvik direkt inandning av rök. Ventilera rummet efter användning.

Innehåller: Etyl methylphenylglycidate, kumarin och bensylbensoat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_3045886

Product Code: 5701092113382