Air Wick Life Scents Reed Mystical Garden 30 ml

Upptäck hemliga trädgårdar med solmogna hallon, blommande rosor och ljuvliga mjuka marshmallows.

Produktfunktioner

  • Doften av solmogna hallon, blommande rosor och ljuvliga mjuka marshmallows ger ditt hem fräschör.
  • Life Scents™ är de första konstant föränderliga dofterna som ger en verklighetsnära doftupplevelse.
  • Elegant design

Produktbeskrivning

Skapa en välkomnande atmosfär i ditt hem med Air Wick Reed´s läckra dofter och eleganta design.

1. Skruva av korken. Tryck ut plomberingsskivan och skruva på korken igen. 2. Sätt i doftpinnarna i flaskan. Pinnarna drar åt sig dofterna och utsöndrar dem långsamt i rummet. 3. Se till att produkten står stabilt på en plan yta. Den ska inte placeras på polerade eller målade ytor eller på plastytor. Behåll bruksanvisningen för framtida behov.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Obs: Produkten innehåller delar som kan utgöra en fara for kvävning.

EA_3022680