Air Wick Aerosol Sparkling Citrus 240 ml

Air Wick 6 i 1 aerosol eliminerar lukt och fräschar. 100% naturligt drivmedel.

Produktfunktioner

  • Eliminerar lukt och fräschar
  • 100% naturligt drivmedel
  • Handlar på några sekunder
  • Varar i upp till 1 timme
  • Premium doft, inspirerad av eteriska oljor

Produktbeskrivning

Air Wick Aerosol håller länge och eliminerar starka lukter effektivt. Använd den när du har gäster eller till vardags för att eliminera dålig lukt och hålla det fräscht hemma. En energigivande blandning av nyskuren lime och grapefrukt med ett uppfriskande inslag av ingefära. 6 i 1: 1) Premium doft 2) Eliminerar lukt 3) Handlar på några sekunder 4) Varar i upp till 1 timme 5) Inspirerad av eteriska oljor 6) 100% naturligt drivmedel.

Håll flaskanupprätt, tryck på knappen ochspraya i lufteni en svepanderörelse.

Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning:Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Haförpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor,gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas,gäller även tömd behållare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Taur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skyddas från solljus. Får inte utsättas förtemperaturer över 50°C. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när deanvänder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_0302628

Product Code: 5701092106674