Air Wick Flubber Can Magnolia & Cherry Blossom 70g

Air Wick gel med æteriske olier

Produktfunktioner

  • Naturlige æteriske olier
  • Neutraliserer lugt og frisker.
  • Varer op til 30 dage

Produktbeskrivning

Gel med naturlige æteriske olier. Neutraliserer lugt og frisker. Varer op til 30 dage.

Brugsanvisning: 1. Fjern låget, og aktiver produktet ved at trække op aluminiumsringen 2. Sæt låget på igen, og juster til ønsket åbning.

Kan udløse en allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

EA_3106602

Product Code: 5701092114785