Air Wick Gel Block Morning Rain 150 g

Fånga fräschören hos en sommaräng fylld av blommor efter ett svalt, milt sommarregn.

Produktfunktioner

  • Tar bort lukter
  • Fräschar upp luften
  • Upp till sex veckors kontinuerlig, effektiv väldoft
  • Klassisk design som passar alla rum

Produktbeskrivning

Det finns inget som är så lugnande som den milda doften av regn – och nu kan du njuta av den när som helst med Morning Rain™ Gele från Air Wick®. Skapar omedelbart en långverkande doft när du ska få gäster eller dagligen för att eliminera lukter och fräscha upp hemma.

Dra bort plastfilmen och ställ upprätt på en jämn yta långt ifrån kanterna. Ställ inte doftgelen upp och ner. Vi rekommenderar inte att du försöker ta bort gelen från behållaren.

Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

EA_0173041