Air Wick Stick Ups 2in1 Lavender

En karaktärsfull doft av aromatisk lavendel

Produktfunktioner

  • Placeras vid källan till dålig lukt
  • Justera till önskad doftintensitet
  • Njut av upp till 30 dagars frisk lavendeldoft
  • Varje puck räcker upp till 30 dagar. Varje förpackning innehåller 2 puckar.

Produktbeskrivning

Air Wick Stick Ups 2in1 är en effektiv luftfräschare med dubbelverkande effekt. De speciella aktiva ingredienserna neutraliserer dålig lukt – och parfymen ger luften en frisk och behaglig doft i flera veckor.

Produkten kan sättas upp överallt. Med skruvlocket bestämmer du själv doftstyrka. Ta bort skyddstejpen. Sätt produkten på en torr och plan blank yta – aldrig på tapet eller polerat trä. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
Lång eller tät hudkontakt kan orsaka en allergisk hudreaktion. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. SVÄLJ INTE produkten. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN: Vid sväljning: FRAMKALLA INTE kräkning. Kontakta läkare omedelbart. Innehåller eteriska oljor. Tvätta händerna efter hantering.

EA_0064661