Ljus

1. Var ska jag placera mitt Air Wick®-ljus?

Vi rekommenderar att du placerar ljuset på en jämn yta i ett välventilerat utrymme. Förvara ljuset oåtkomligt för barn och lämna det inte utan uppsikt. Se bruksanvisningen på förpackningen. För att förhindra brand och skada ska ljuset HÅLLAS FRITT FRÅN FRÄMMANDE FÖREMÅL (t.ex. TÄNDSTICKOR). Lämna aldrig ett brinnande ljus utan tillsyn eller nära lättantändliga material. Låt aldrig ljuset brinna längre än 4 timmar. Placera ljuset upprätt på en plan, värmetålig, icke-elektrisk yta på ett dragfritt ställe. Mer information finns i säkerhetskraven och i svaren nedan.

2. Hur får jag bort vaxresterna från glasbehållaren? Kan behållaren återanvändas?

Denna produkt är inte konstruerad för att vaxet ska gå att ta bort helt. Vi rekommenderar inte att du försöker ta bort vaxet från behållaren.

3. Kan jag återanvända glasbehållaren när vaxet har brunnit färdigt? Kan jag sätta egna ljus i behållaren?

Nej

4. Behöver veken klippas varje gång jag ska tända ljuset?

Vi rekommenderar att du håller veken nerklippt till 1 cm för att undvika alltför kraftig rökbildning.

5. Sprider ljuset mycket sot som ger en film på möbler och väggar?

Nej

6. Hur länge varar doften?

Vi kan inte uppskatta hur länge en doft kommer att vara eftersom det finns många okända faktorer som påverkar (rummets storlek, ventilationen m.m.).

7. Hur använder jag ljusen?

Ha uppsikt över brinnande ljus. Håll ljusen borta från föremål som kan fatta eld. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Håll det smälta vaxet fritt från skräp. LÅT INTE flamman beröra glaset. SLUTA ANVÄNDA ljuset när ca 13 mm fast vax finns kvar för att undvika att ljuset går sönder. Veken innehåller inte bly.

8. Vilka är säkerhetskraven?

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

VARNING: För att förhindra brand och skada, ska ljuset HÅLLAS FRITT FRÅN FRÄMMANDE FÖREMÅL (t.ex. TÄNDSTICKOR). Lämna aldrig ett brinnande ljus utan tillsyn eller nära lättantändliga material. Låt aldrig ljuset brinna längre än 4 timmar. Placera ljuset upprätt på en plan, värmetålig, icke-elektrisk yta på ett dragfritt ställe. Håll veken nerklippt till 1 cm. FLYTTA INTE och luta inte ljuset medan det är tänt eller innan det flytande vaxet har hårdnat. Glaset blir varmt under användning. Sluta använda ljuset när mindre än 1 cm av produkten återstår. Släck ljuset genom att blåsa försiktigt. Lämna alltid minst 20 cm mellan brinnande ljus.

ANVÄNDS INTE om glaset är skadat. FÅR INTE återanvändas. Kassera efter användning. TILLSÄTT INTE eteriska oljor.